Få hjælp med tømning og rydning af dødsbo

Få hjælp med tømning og rydning af dødsbo

Et dødsfald kommer aldrig belejligt – og samtidig kan mængden af opgaver, som følger i kølvandet på et dødsfald, synes uoverstigelig. Når man står midt i sorgen og savnet, kan det virke ganske umenneskeligt at skulle forholde sig til fordeling af arv og gæld, afvikling af diverse bankkonti, forsikringer og pensions ordninger, bisættelse og begravelse af den afdøde samt måske den allertungeste opgave: At skulle forholde sig til den afdødes jordiske gods, også kaldet dødsboet.

Hvorledes foregår rydning af dødsbo?

Hvis du ønsker at få hjælp til rydning af dødsbo efter et elsket familiemedlem eller en kær ven, kan du med fordel kontakte en marskandiser. Mange marskandisere er godkend til at håndtere dødsbo, og har mange års erfaring dermed. Når du vælger at overlade rydning af dødsbo til en dygtig marskandiser, vil det ske ifølge en kontrakt, indgået mellem dig og marskandiseren. Denne kontrakt udarbejdes efter nøje gennemgang af hele dødsboet, hvor samtlige effekter markeres med henblik på at udføre den korrekte fordeling.

Det kan for eksempel være, at du eller andre efterlevende selv vil beholde nogle af møblerne eller øvrigt løsøre. Dette vil marskandiseren så lade stå i boligen. Nogle genstande skal måske sælges, enten i marskandiserens egen butik, eller på en auktion. Og endelig er der de ting, som enten skal doneres til velgørende formål, eller som blot skal på genbrugspladsen. Marskandiseren vil sørge for, at alle genstande bortskaffes på forsvarlig vis, og al behandling af dødsboet vil foregå med diskretion og i den dybeste respekt for de efterlevende og den afdødes materielle efterladenskaber.

Hvor finder jeg en god marskandiser, som kan hjælpe med rydning af dødsbo?

I langt de fleste tilfælde er det en rigtig god idé at alliere sig med en professionel marskandiser, når dødsboet skal vurderes og tømmes. Du kan altid kigge forbi dødsbo-rydning.dk og få mere at vide om opkøb af dødsbo.