Bedøm selv begravelsesforretningen online

Når man yder en kunde en service, så vil man gerne have en tilbagemelding på, hvordan oplevelsen var lige fra, at den første kontakt blev etableret, og indtil man (eventuelt) sendte den sidste regning og giver en opfølgning på oplevelsen.

Det er ikke altid, at man som kunde lige husker at give det efterfølgende, og når man er midt i processen med denne service, så vil man gerne “om på den anden side”, så man bedre kan se helhedsoplevelsen og fordøje den, synke den og så bearbejde den, så man bedre kan give feedback.

For dem, der yder servicen, vil jo ikke alene gerne have tilfredse kunder, de vil gerne have, at man vælger dem igen med fuld tilfredshed og øger deres virke til at få andre kunder i butikken.

Det kunne sagtens have at gøre med en forretning, der har med begravelser at gøre.

Sig det online til begravelsesforretningen, hvad man synes om det

Når man bedømmer en forretning, så gør man det ikke altid, så forretningen selv opdager det.

Det kan jo være alt fra, at man mundtligt siger til ens nærmeste, hvordan oplevelsen var, mens man andre gange skriver det internt over nettet, hvor butikken ikke kigger med – hvilket man heller ikke ønsker.

Men denne givne begravelsesforretning kan jo ikke udvikle sig, hvis de ikke ved, hvad kunderne synes om dem, og de ikke kan forstå, hvis kunderne gav signaler om, at det var en god oplevelse, men de så ikke kommer igen.

Som sagt skal man nogle gange lige analyse den slags bagefter, og så kan man på et bedre udgangspunkt forklare og specificere, hvad man synes om det.

Og det skal man da sige direkte til dem, hvorfor man blandt andet med en tilfredshedsundersøgelse kan forklare, hvordan man oplevede den service og alle de andre punkter, der hæftede sig ved begravelsen, som man fik af denne forretning.